انجمن رادیولوژی ایران

حضور آرین درمان پژوه در کنگره رادیولوژی ایران

کنگره رادیولوژی ایران در سالهای مختلف میزبان میهمانانی از سایر کشورهای دنیا بوده است.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیو...

ادامه مطلب