اخبار

حضور آرین درمان پژوه در کنگره رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران

کنگره رادیولوژی ایران در سالهای مختلف میزبان میهمانانی از سایر کشورهای دنیا بوده است.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیولوژی ایران محلی برای نمایش آخرین دستاوردهای تجهیزات پیشرفته است که شرکت آرین درمان پژوه افتخار داشته مکررا در کنار نمایندگان شرکتهای بین المللی در این نمایشگاه حضور داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید